Bomen schetsen op de borgterreinen van Ewsum, Middelstum bij 20 graden celsius! Dat kan ik me vandaag niet meer voorstellen, brrr..

Drie dagen gewerkt in het aboretum en pinetum van de Hortus Botanicus in Haren.

Hier lopen 8 reëen vrij rond!