Op een warme en stormachtige zaterdagmiddag met een trio workshop op de Borgterreinen van Ewsum. Met fraaie resultaten!